Always On Display đã có trên CH Play cho các máy Android khác

Always On Display đã có trên CH Play cho các máy Android khác