Kết quả với tag: thay màn hình iPhone 6s Plus quận Gò Vấp

iPhone 6 Plus không lên màn hình nhưng vẫn gọi được
25 Tháng Tám, 2017 Oanh Oanh