Quá trình thay màn hình samsung s5 được thực hiện tại Fastcare LHP. Thời gian thay thế khoảng 15 phút ngoài ra miễn phí vệ sinh máy cho khách hàng.