Đây là chiec iphone 7 plus của khách hàng bị vỡ mặt kính hãy cùng xem cách thay thế và bên trong chiếc iphone 7 plus này có gì nha