Thông báo

[THÔNG BÁO]

FASTCARE thông báo tạm nghỉ 3 ngày [11-13/09]

Ngày 14/09 sẽ trở lại phục vụ quý khách

Mong quý khách hàng thông cảm về sự bất tiện này...!!!