FASTCARE - Thông Báo Nghỉ Tất Niên

Để chuẩn bị cho bữa Tiệc Tất Niên cuối năm của toàn thể công ty, FASTCARE xin thông báo đến quý khách hàng một số thay đổi về thời gian làm việc như sau:

 Toàn bộ các chi nhánh của FASTCARE sẽ nghỉ làm từ 14h00 ngày 15/01/2022.
 Các chi nhánh làm việc trở lại bình thường vào 8h00 ngày 16/01/2021.
==========
Quý khách hàng lưu ý để tranh thủ đem máy tới FASTCARE kiểm tra và sửa chữa nhé.