Cách dùng hàm SUMIFS trong Excel dễ hiểu nhất

Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách dùng hàm SUMIFS trong Excel để tính tổng dựa trên nhiều điều kiện khác nhau, và ví dụ minh họa cụ thể nhé.

Hàm SUMIFS trong Excel là một hàm cực kỳ phổ biến, nếu bạn muốn tính tổng bình thường có thể sử dụng hàm SUM, còn nếu muốn thêm điều kiện nhất định nào đó cho hàm tính tổng thì dùng hàm SUMIF. Trong trường hợp phức tạp hơn, bạn cần tính tổng dựa trên nhiều điều kiện khác nhau thì phải dùng tới hàm SUMIFS. Vậy nên, FASTCARE sẽ hướng dẫn bạn cách dùng hàm SUMIFS trong Excel chính xác nhất dưới nhiều trường hợp trong bài viết ngày hôm nay nhé.

banner-fastcare-blog-desktop-tet-thay-pin-chua-850x200

Cách dùng hàm SUMIFS trong Excel

Khái niệm hàm SUMIFS 

Hàm SUMIFS trong Excel là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn thực hiện các phép tính tổng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Đây là một hàm rất hữu ích khi bạn cần phân tích dữ liệu lớn và muốn tìm hiểu thông tin cụ thể từ dữ liệu đó.

Ví dụ, giả sử bạn có một bảng dữ liệu về doanh số bán hàng và bạn muốn biết tổng doanh số bán hàng cho một sản phẩm cụ thể trong một thời gian cụ thể. Hàm SUMIFS có thể giúp bạn thực hiện điều này một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Hàm SUMIFS cũng rất hữu ích trong việc phân tích dữ liệu tài chính. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm này để tính tổng số tiền chi tiêu cho các hạng mục cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

Nói chung, hàm SUMIFS có thể được sử dụng trong bất kỳ tình huống nào mà bạn cần thực hiện các phép tính tổng dựa trên nhiều tiêu chí. Điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ về cách sử dụng hàm này để có thể tận dụng tối đa khả năng của nó.

 

Khái niệm hàm SUMIFS

Công thức hàm  là =SUMIFS (sum_range, criteria_range1, criteria1,...)

Trong đó:

sum_range: Là phạm vi ô cần được tính tổng.

criteria_range1: chính là phạm vi được kiểm tra bằng cách sử dụng criteria1.

criteria1: Là tiêu chí xác định những ô nào trong criteria_range1 sẽ được cộng vào.

criteria_range2, criteria2, …: Chính là các phạm vi bổ sung và những tiêu chí liên kết với chúng.

Những trường hợp cụ thể sử dụng hàm SUMIFS

Công thức hàm  là =SUMIFS (sum_range, criteria_range1, criteria1,...)

► Ví dụ 1: cách dùng hàm SUMIFS để tính tổng

Để hiểu hơn về cách dùng hàm SUMIFS trong Excel thì chúng ta tới với 1 ví dụ về hàm SUMIFS trong tính tổng như sau.

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu về doanh số bán hàng.

Bạn muốn tính tổng doanh số bán của An, cần áp dụng công thức sau:

=SUMIFS(C2:C7,”Táo”,B2:B7,”An”)

Kết quả như hình:

cách dùng hàm SUMIFS để tính tổng

Trong đó:

C2:C7 là sum_range, phạm vi cần tính tổng.

A2:A7 là criteria_range1, phạm vi được kiểm tra bằng cách sử dụng criteria1.

"Táo" là criteria1, tiêu chí xác định ô nào trong criteria_range1 sẽ được cộng vào.

B2:B7 là criteria_range2, phạm vi được kiểm tra bằng cách sử dụng criteria2.

"An" là criteria2, tiêu chí xác định ô nào trong criteria_range2 sẽ được cộng vào.

Kết quả trả về sẽ là tổng doanh số của người bán An cho sản phẩm Táo.

► Ví dụ 2: Cách dùng hàm SUMIFS có điều kiện

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu về doanh số bán hàng và bạn muốn tính tổng doanh số cho một nhân viên cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định như bảng dưới đây. Muốn tính tổng doanh số của nhân viên A từ ngày 1/1/2024 đến 5/1/2024. Bạn có thể áp dụng hàm SUMIFS trong trường hợp này như sau:

=SUMIFS(C2:C7, A2:A7, "A", B2:B7, ">=1/1/2024", B2:B7, "<=5/1/2024")

Kết quả như hình:

Cách dùng hàm SUMIFS có điều kiện

Trong đó:

C2:C7 là phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng (doanh số).

A2:A7 là phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra điều kiện đầu tiên (tên nhân viên).

"A" là điều kiện đầu tiên (chúng ta đang tìm nhân viên A).

B2:B7 là phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra điều kiện thứ hai và ba (ngày).

">=1/1/2024" và "<=5/1/2024" là điều kiện thứ hai và ba (chúng ta đang tìm trong khoảng từ ngày 1/1/2024 đến 5/1/2024).

Hàm này sẽ trả về tổng doanh số của nhân viên A từ ngày 1/1/2024 đến 5/1/2024.

Lưu ý khi sử dụng hàm SUMIFS

Khi sử dụng hàm SUMIFS trong Excel, bạn nên lưu ý những điểm sau:

Định dạng dữ liệu: Đảm bảo rằng dữ liệu trong các phạm vi tiêu chí của bạn được định dạng một cách thống nhất. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng ngày tháng làm tiêu chí, tất cả ngày tháng phải được định dạng như ngày tháng trong Excel.

Tránh trùng lặp tiêu chí: Nếu có nhiều tiêu chí trùng lặp, hàm SUMIFS có thể không hoạt động chính xác. Hãy đảm bảo rằng mỗi tiêu chí chỉ xuất hiện một lần.

Sử dụng dấu ngoặc kép cho tiêu chí: Khi nhập tiêu chí, hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt chúng trong dấu ngoặc kép. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm tất cả các mục có giá trị “A”, bạn phải nhập tiêu chí là "A".

Thứ tự của các tiêu chí: Thứ tự của các tiêu chí trong công thức SUMIFS không quan trọng. Excel sẽ tính toán kết quả dựa trên tất cả các tiêu chí, không phụ thuộc vào thứ tự bạn nhập chúng.

Sử dụng các toán tử logic: Bạn có thể sử dụng các toán tử logic như >, <, >=, <=, <> trong các tiêu chí của hàm SUMIFS. Điều này cho phép bạn tạo ra các tiêu chí phức tạp hơn.

Lưu ý khi sử dụng hàm SUMIFS

Những hạn chế khi sử dụng hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS chỉ cho phép bạn có thể nhập tối đa là 127 cặp điều kiện và vùng dữ liệu.

Những điều kiện trong hàm SUMIFS sẽ được kết hợp với nhau bởi logic AND. Hay có thể hiểu là tất cả những điều kiện phải là TRUE để một ô được tính vào tổng. Nếu muốn tính tổng các ô bằng logic OR thì bạn phải sử dụng giải pháp thay thế trong những trường hợp đơn giản.

Hàm SUMIFS sẽ yêu cầu phạm vi thực tế cho tất cả những đối số phạm vi, bạn không thể chỉ sử dụng một mảng. 

banner-fastcare-blog-desktop-tet-phu-kien-qua-tot-850x200

Hàm SUMIFS sẽ không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để có thể tính tổng những giá trị dựa trên điều kiện phân biệt chữ thường và chữ hoa thì bạn phải dựa trên công thức của hàm SUMPRODUCT với hàm EXACT.

Những hạn chế khi sử dụng hàm SUMIFS

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ chi tiết của FASTCARE về cách dùng hàm SUMIFS trong Excel. Hy vọng qua bài viết bạn có thể hiểu và áp dụng được thủ thuật hữu ích này vào đời sống và công việc của mình nhé.