Hướng dẫn cách làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel

Bạn chưa biết cách làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel?  Hãy tham khảo ngay bài viết này của FASTCARE nhé!

cách làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel

Các số thập phân dài trong bảng tính không chỉ khó nhìn, gây rối mắt mà còn mất thẩm mỹ. Do đó, nhiều người sử dụng việc làm tròn số thập phân để làm gọn dữ liệu thập phân trong bảng tính. Cùng FASTCARE tham khảo những cách làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel ngay trong bài viết này.

banner-fastcare-blog-desktop-tet-thay-pin-chua-850x200

Cách làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel không sử dụng hàm

Bạn có thể dễ dàng làm tròn số sau dấu phẩy làm tròn số trong Excel nhưng không sử dụng hàm.

Cách làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel không sử dụng hàm

Thao tác thực hiện đơn giản có thể làm tròn số thập phân trong Excel nhanh chóng mà không cần dùng hàm như sau:

Đầu tiên, mở file Excel và chọn vị trí ô/cột/hàng cần làm tròn số

Tiếp theo tại Tab Home, chọn General và chọn More Number Formats…

Tiếp tục nhấp vào mũi tên lên xuống mục Decimal Places để điều chỉnh số lượng làm tròn số thập phân bạn muốn → Cuối cùng nhấn OK để làm tròn số trong Excel.

Hướng dẫn làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel không dùng hàm

Cách làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel sử dụng hàm

Bạn có thể làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel để thuận tiện, đơn giản với các hàm sau:

Cách làm tròn số Excel bằng hàm ROUND

Sử dụng hàm ROUND, bạn có thể làm tròn một số đến số gần nhất với số chữ số thập phân đã xác định với công thức sau “=ROUND(number,num_digits)”.

Cách làm tròn số Excel bằng hàm ROUND

Trong đó:

number: số bạn cần làm tròn trong Excel.

num_digits:  là đối số, là số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Lưu ý:

num_digits = 0: Nếu bạn cần làm tròn tới số nguyên gần nhất.

num_digits < 0: Sử dụng làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định.

num_digits > 0: Sử dụng khi làm tròn sang bên trái dấu thập phân. 

Hàm làm tròn số lên ROUNDUP

Với hàm ROUNDUP, người dùng có thể làm tròn thành số có giá trị lớn hơn giá trị gốc. Công thức nhập hàm ROUNDUP: “=ROUNDUP(number,num_digits)”.

Hàm làm tròn số lên ROUNDUP

Trong đó:

number: số mà bạn cần làm tròn trong Excel.

✪  num_digits: đối số có thể là số âm hoặc dương.

Hàm làm tròn số xuống ROUNDDOWN 

Ngược lại với ROUNDUP, sử dụng hàm ROUNDDOWN sẽ giúp làm tròn số xuống, tiến đến số 0 (không) với cú pháp: “=ROUNDDOWN(number, num_digits)

Trong đó:

Number (bắt buộc): Số cần làm tròn xuống.

Num_digits (bắt buộc): Số chữ số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Hàm làm tròn số xuống ROUNDDOWN

Cách làm tròn số sau dấu phẩy hàm ODD và EVEN

Sử dụng hàm ODD

Hàm ODD dùng để làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất, ra xa số 0 (không), sử dụng công thức: “=ODD(number)

Sử dụng hàm ODD

Sử dụng hàm EVEN

Hàm EVEN dùng để làm tròn lên tới số nguyên chẵn gần nhất, ra xa số 0 (không), bằng cú pháp: “=EVEN(number)”

Trong đó: Number (bắt buộc) là số mà bạn muốn làm tròn. 

Sử dụng hàm EVEN

Cách làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel với hàm INT, TRUNC

Sử dụng  hàm INT, TRUNC giúp người dùng làm tròn số xuống trở về số nguyên với các tuỳ chọn:

Công thức dùng hàm INT

Hàm INT có chức năng làm tròn xuống số nguyên gần nhất hướng tới số 0, với công thức hàm: “=INT(number)

Trong đó: number (bắt buộc), là số thực mà bạn muốn làm tròn xuống một số nguyên.

Công thức sử dụng hàm TRUNC

Hàm TRUNC có chức năng làm tròn 1 số bằng cách loại bỏ phần thập phân của nó với công thức hàm: “=TRUNC(number, [num_digits])

Trong đó:

Number: (Bắt buộc), là số bạn muốn làm tròn.

Num_digits: (Tùy chọn), là số xác định độ chính xác của việc cắt bớt. Giá trị mặc định của num_digits sẽ là 0.

Tham khảo thêm:

Làm tròn số trong Excel bằng hàm CEILING, FLOOR

Hàm CEILING và hàm FLOOR được sử dụng để làm tròn số tới bội số gần nhất của số nào đó. 

Cách dùng hàm CEILING

Hàm CEILING có chức năng trả về số được làm tròn lên, xa số 0 và đến bội số có nghĩa gần nhất. 

Công thức: =CEILING(number, significance).

Công thức và cách dùng hàm FLOOR

Hàm FLOOR được sử dụng khi người dùng cần làm tròn số xuống với số sau khi làm tròn tiến tới 0 và tới bội số có nghĩa gần nhất.

Công thức: =FLOOR(number, significance).

Trong đó:

number: Số mà bạn muốn làm tròn.

banner-fastcare-blog-desktop-tet-phu-kien-qua-tot-850x200

significance: Bội số mà bạn muốn làm tròn đến trong Excel.

Bài viết trên, FASTCARE đã chia sẻ đến các bạn những cách làm tròn số trong Excel. Hy vọng, với những cách làm tròn số sau dấu phẩy trong Excel này sẽ giúp bạn có thể thực hiện hiệu quả và nhanh chóng nhất.