Hướng dẫn cách tách trang trong Word thành file riêng

Khám phá cách tách trang trong Word thành file riêng lẻ đơn giản. Hãy đọc để nắm được bí quyết này và biến việc làm văn bản trên Word trở nên dễ dàng hơn!

Đôi khi, bạn muốn chia nhỏ một tài liệu lớn thành các phần để dễ quản lý hơn hoặc chia sẻ với người khác mà không phải gửi cả tệp. Không cần phải là chuyên gia về công nghệ, chỉ cần vài bước đơn giản và bạn sẽ “master” hơn khi làm việc với Microsoft Word.

banner-fastcare-blog-desktop-tet-thay-pin-chua-850x200

Cùng nhau bắt đầu tìm hiểu cách tách trang trong Word thành file riêng để khiến việc quản lý tài liệu trở nên dễ dàng hơn nào!

Cách tách trang trong Word thành file riêng

Xem thêm:

Cách tách trang trong Word thành file riêng bằng VBA

Trong Microsoft, bạn có thể dùng VBA - Microsoft Visual Basic for Applications để tách một file Word thành nhiều file nhỏ dựa trên các điểm đánh dấu sẵn có. Cách tách file Word thành nhiều file như sau:

Bước 1: Trước khi muốn cắt file Word, bạn cần tạo điểm đánh dấu vị trí cắt.

Lưu ý: Bạn có thể chọn cắt file ở bất kỳ đâu trong Word, không nhất thiết phải ở cuối trang. Các đoạn ở giữa trang, 2/3 hoặc 3/4 trang cũng có thể cắt. Quan trọng là bạn chèn "Mã đánh dấu vị trí cắt file" vào nơi muốn cắt.

Cách tách trang trong Word thành file riêng bằng VBA bước 1

Bước 2: Sau đó, nhấn tổ hợp Alt + F11 để mở Microsoft Visual Basic for Applications. Tiếp theo, chọn Insert => Module để thêm Module mới vào Word.

Cách tách trang trong Word thành file riêng bằng VBA bước 2

Bước 3: Trong cửa sổ Module, sao chép đoạn mã dưới đây và dán vào.

Sub SplitNotes(delim    As String, strFilename As String)

      Dim doc As    Document

      Dim arrNotes

      Dim I As Long

      Dim X As Long

      Dim Response    As Integer

      arrNotes =    Split(ActiveDocument.Range, delim)

      Response =    MsgBox("This will split the document into " & UBound(arrNotes)    + 1 & " sections.Do you wish to proceed?", 4)

      If Response =    7 Then Exit Sub

      For I =    LBound(arrNotes) To UBound(arrNotes)

      If    Trim(arrNotes(I)) <> "" Then

      X = X + 1

      Set doc =    Documents.Add

      doc.Range =    arrNotes(I)

      doc.SaveAs    ThisDocument.Path & "\" & strFilename & Format(X,    "000")

      doc.Close    True

      End If

      Next I

      End Sub

      Sub test()

      'delimiter    & filename

      SplitNotes    "///", "Notes "

    End Sub

Bước 4: Để đặt tên cho những file nhỏ sau khi cắt, bạn chỉ cần xóa phần Ghi chú và thay thế chúng bằng tên file. Những file nhỏ sau khi cắt sẽ được đặt tên như sau: Tên bạn chọn + 001/002/003…099.

Cách tách trang trong Word thành file riêng bằng VBA bước 4

Bước 5: Cuối cùng, chỉ cần nhấn F5 để thực hiện lệnh tách file trong Word.

Bước 6: Lúc này, cửa sổ Microsoft Word sẽ hiện lên để hỏi về việc cắt file thành nhiều phần nhỏ. Chọn Yes để tự động cắt chúng.

Bước 7: Vậy là bạn đã hoàn tất việc cắt file Word thành nhiều file nhỏ bằng VBA.

Cách tách 1 trang trong Word thành file riêng online

Một cách cách tách trang Word thành file riêng đơn giản hơn là bạn sử dụng trang web Docsoso. 

Bước 1: Truy cập vào trang Docsoso.

Cách tách 1 trang trong Word thành file riêng online bước 1

Bước 2: Để cắt file Word thành nhiều phần nhỏ, bạn chọn Select File để mở file Word lớn cần chia nhỏ trên máy tính.

Bước 3: Dịch vụ Docsoso cung cấp nhiều lựa chọn về cách cắt file Word, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Single Page Word Document: Cắt sau mỗi trang

Odd and even pages of a document: Cắt theo trang chẵn và lẻ

Every Pages in one Document: Cắt sau số lượng trang nhất định (chia đều)

Customize page range: Cắt theo độ dài trang tùy ý

Bước 4: Khi đã chọn được cách cắt và thiết lập thành công, bấm Convert để bắt đầu quá trình chia nhỏ file Word.

Cách tách 1 trang trong Word thành file riêng online bước 4

Bước 5: Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi và cắt nhỏ file Word cho bạn. Khi hoàn tất, bạn chỉ cần nhấn vào các liên kết dưới đây để tải các file Word đã được chia nhỏ về máy tính.

banner-fastcare-blog-desktop-tet-phu-kien-qua-tot-850x200

Vậy là bạn đã thành công trong việc cắt nhỏ file Word lớn thành nhiều file nhỏ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Sau khi đã tìm hiểu cách tách trang trong Word thành file riêng, bạn đã có thêm một công cụ mạnh mẽ để quản lý và sắp xếp thông tin linh hoạt, tiện lợi. Hy vọng rằng với thủ thuật đơn giản trên, mọi người có thể tận dụng hiệu quả tính năng này trong công việc hàng ngày của mình.